• Oostende fietst???       Oostende zeilt!!!           03 september 2017

  Er kan teruggeblikt worden op een succesvolle activiteit die dag.

  Zowel de terugkomdag als de participatie in de activiteit “Oostende fietst” waren inderdaad een schot in de roos!

  Jong en oud, met velen waren ze die morgen, samen gezellig met elkaar op het water.

  In de namiddag werd de club daarnaast overspoeld met tientallen, honderdtallen fietsers die even hun fiets wilden laten staan om gezellig mee te zeilen op onze meermansboten. De opkomst was zo overweldigend dat ook motorboten dienden bij te springen om alle geïnteresseerden  een kans te geven het ruime sop van Spuikom op te gaan.

  Deze geboden opportuniteit werd door hen enthousiast en uitermate positief onthaald.

  Een meer dan geslaagde dag!

   

  We willen allen nog hartelijk danken – zeilers jong en oud – alsook de vele jongeren die deze dag hebben omkaderd voor het welslagen van die dag en de positieve uitstraling van de club.

   

  Tevens willen we ook nog onze oprechte dank uitspreken aan de firma Ijstijd L'o & Hug'o uit Ettelgem voor de (zeer lekkere) ijsjes sponsoring op die dag en tijdens de Q-Cup wat het geheel nog een extra toets gaf.

   

  Het bestuur  

 • Q-cup 2 september 2017

  Op 2 september werd de tweede wedstrijd van de Q-cup gevaren. Deze werd georganiseerd door de Vlaamse Federatie en de Watersport Oostende Spuikom. Drieëndertig beginnende optimistjes kwamen aan de start.

  Er waren negen deelnemers van de organiserende club voor wie het een thuiswedstrijd zou worden met de top drie van de eigen optimistencompetitie. Arthur Valcke, die de eerste Q-cup won kon er zijn positie verdedigen of versterken. Met een delegatie van RBSC, vooral uit Heusden beloofde het een spannende wedstrijd te worden.

  Het was zalig warm maar in de morgen mocht er wel wat meer wind zijn. Er konden toch vlot twee reeksen gevaren worden in de voormiddag op de spiegelgladde plas en in de namiddag kwamen er nog drie spannende reeksen bij dank zij een mooie zomerwind.

   

  Robertien Vanneste zette meteen de bakens uit voor RBSC Heusden door de eerste reeks te winnen. De tweede werd gewonnen door Thorvald Sergeys van Galgenweel en de derde ging naar Justine Van de Voorde -Van Bocxlaar van RBSC. Pas in de vierde reeks kwamen de thuiszeilers serieus opzetten. Joppe Schoonbaert won de vierde reeks voor Arthur Valcke en meteen was Arthur virtueel leider in de wedstrijd. De vijfde reeks werd hem echter fataal en zo werd hij nog naar de vierde plaats in het dagklassement verwezen. Die vijfde reeks werd met brio gewonen door opnieuw Robertien. Zij werd dan ook de winnaar van de dag voor Laurens Bijnens, die de meest regelmatige was van de WOS-zeilertjes. De derde plaats ging naar Maarten Boot van RBSC. De vijfde plaats was weer voor RBSC in de persoon van Justine en de zesde plaats werd weer ingenomen door Joppe Schoonbaert, de enige reekswinnaar van de organiserende club. Met afwisselend tussen RBSC en WOS werden de eerste zes plaatsen verdeeld. De beste drie WOS-zeilers haalden succes elk op een andere manier.

  In het klassement na twee wedstrijden behoudt Arthur Valcke zijn leidersplaats. Hij wordt er nu vergezeld door Maarten Boot, tweede in de eerste wedstrijd. De winnaar van de dag Robertien wordt derde. Joppe Schoonbaert klimt op naar de vierde stek en Laurens Bijnens springt naar de zevende plaats. Met drie in de eerste tien staat de club er goed voor. Wij duimen en zeker voor de eerstvolgende wedstrijden in de eigen streek te Brugge en bij Inside/Outside op de Spuikom.

  vlnr : Laurens Bijnen, Robertien Vanneste en Maarten Boot. 

   

  Het wedstrijdresultaat vindt U via volgende link: /admin/resources/resultaat-wos-2sept2017.xls

   

  Met vreugde dankt het bestuur de vele enthousiaste medewerkers voor de organisatie en de invulling van de omkadering.

   

 • WOS schittert op eerste Q-Cup wedstrijd!

   
  Te Mechelen ging zondag de eerste Q - Cup wedstrijd door.
  Joppe, Laurens en Arthur traden dapper de wedstrijd in en mochten met opgegeven hoofd eindigen. 
  Een overwinning, een vijfde en elfde plaats! 
   
  WOS mag fier zijn op jullie resultaten en de inzet van trainer Erwin.
   
  ​5
   
  Proficiat vanwege bestuur WOS
   
 • Succes voor Optimistenzeilers WOS op OBK Optimist Benjamin

  Zaterdag 26 augustus en zondag 27 augustus 2017 werd in Oostende (VVW inside) het OBK Optimist Benjamin gezeild. Deze wedstrijd was eveneens een nationale wedstrijd voor de miniemen.
  4 Zeilers (allemaal lid van de WOS) behaalde schitterende podiumplaatsen!
  Bij de miniemen behaalde Margaux Keppens (links op 1 ste foto) een mooie 2 de plaats.
  Zij was met haar 2 de plaats ook het 1 ste meisje bij de miniemen.
   
  Foto 1
   
  Bij de benjamins was heel het podium voorzien van WOS zeilers! 
  In het midden en Belgisch kampioen: Anders Bultynck, 
  2 de plaats : Andreas Keppens en 
  3 de plaats en tevens 1 ste meisje (links op 2 de foto) Janne Ravelingien.
   
  Foto 2
   
  De volledige uitslag is terug te vinden op de website/facebook van DOCB.
  Op deze prachtige uitslagen mogen we als WOS leden terecht fier zijn!
  Proficiat aan de jonge zeilers, hun trainers en begeleiders.
   
  Het bestuur.
   
  Verslag opgemaakt door Ingrid Bellemans
   
 • 8e clubwedstrijd dd. 26-08-2017

  Bij zonnig weer en zachte wind, een ideaal weertje zoals het nog komen mag, werden sportief en ontspannen vier vrij ruime reeksen gevaren.

  Bij de optimisten kwamen drie jonge zeilers aan de start. Het was de winnaar van vorige wedstrijd Laurens Bijnen en de nummers een en twee in het klassement. Arthur Valcke, die de leiding had in het klassement won de eerste en derde reeks. Joppe Schoonbaert won de tweede en de vierde reeks en zodoende de wedstrijd en voert meteen opnieuw het algemeen klassement aan. Het blijkt in elk geval een goede training te zijn geweest voor de daags daarop volgende Q-cup. Deze wedstrijd werd door Arthur gewonnen en Joppe en Laurens behaalden ook een mooi resultaat.

  Bij de grote jongens kon een leuke en gevarieerde opkomst de wedstrijd verrassend maken. De zeilers op Standaard Laser finishten als eersten en wonnen na berekening ook de reeksen. Axel Mathot won de eerste en de tweede. Bart van Rijsbergen won de twee laatste reeksen en meteen ook de wedstrijd. In de grote groep volgers kon Frederik Valcke vlot zijn derde plaats veilig stellen. Bij de andere deelnemers werden sterk wisselende posities opgetekend. Zo kon de winnaar van vorige wedstrijd Christophe maar nipt een vijfde plaats halen dank zij een deftige reeks en toch enkele punten sprokkelen voor het algemeen klassement, waarin de leiderspositie wordt versterkt maar hoegenaamd nog niet verzekerd is. In dit klassement komt Frederik Valcke de top drie binnen na Philippe Carlier.

  Al zijn er maar twee wedstrijden meer te varen  toch is nog veel mogelijk voor en binnen de podiumplaatsen. De voorlaatste wedstrijd komt er aan op16 september, om dan twee weken later te kunnen afsluiten na hopelijk negen leuke wedstrijden..

  ​Via volgende link kan je uitslag zien: /admin/resources/clw08n4-uitslag.xls

  ​En tenslotte via deze link de tussenstand na 8 clubwedstrijden: /admin/resources/clj17n08-tussenstand.xls

  Het bestuur.

 • 7de clubwedstrijd dd. 12/08/2017

  Bij zonnig weer en redelijk sterke wind konden plezierig en sportief vijf korte reeksen gevaren worden. Het werd de wedstrijd met vele afwisseling in de verschillende reeksen.

  Bij de optimisten werd het een duel tussen Laurens Bijnens en Arthur Valcke. Deze won de eerste en vierde reeks. Laurens ging vooraf in de tweede en derde. De laatste reeks zou de beslissing brengen en Laurens haalde het. Met zijn tweede plaats doet Arthur een goede zaak in het jaarklassement dat hij nu aanvoert.

  Bij de grote jongens ging het er zeer gevarieerd aan toe. De vijf reeksen brachten vier verschillende winnaars. Al finishte Luc Vermeesch, op een soms planerende Finn, in elke reeks als eerste, hij kon maar één reeks op zijn naam laten schrijven. Andere enige reekswinnaars waren Margo Du Bois en gelegenheidszeiler Pepijn Raeymaekers, die de laatste reeks won.

  Christophe Vakaet kon twee reeksen winnen. Toch kwam er een dubbele ex-aequo uit de berekeningen, na een aftrekreeks, met Pepijn Raeymaekers en Bjarne Deram, in de laatste drie reeksen sterk telkens tweede eindigend. De twee gewonnen reeksen gaven de doorslag. Gelukkig dat Bjarne de laatste reeks niet won of er was geen sprake meer van een ex-aequo en een spelende Christophe in de laatste reeks zou er aan geweest zijn voor de moeite. Hij won wel, zoals al een tijdje verwacht, nu de zevende wedstrijd, door deelnemers en supporters als mooi en spannend gewaardeerd.

  Het algemeen klassement wordt nu aangevoerd door Christophe Vakaet. Philippe Carlier volgt en Bjarne Deram neemt nu de derde podiumplaats.

  Met nog drie wedstrijden te gaan, waar bij een grote opkomst nog heel veel punten te verdienen vallen, is nog niets beslist.

  De volgende wedstrijd komt er aan op 26 augustus. Wij verwachten dan ook velen die uitgerust terug komen uit verlof en hun zeil willen spannen.

  ​Met volgende link kan u de uitslag terugvinden: /admin/resources/clw07n5-uitslag-cl7.xls

  ​Hierbij de tussenstand na 7 clubwedstrijden: /admin/resources/clj17n07-tussenst-na-cl7.xls

  Het bestuur.

 • 6e Clubwedstrijd dd. 29/07/2017

  Na het uitstel van de vijfde wedstrijd begin juli wegens echt te veel wind werd het uitkijken naar de voortzetting van het kampioenschap op 29 juli.

  Het weer zag er niet zo schitterend uit, getuige de stevige plensbuien s' avonds, maar er waren een tiental gegadigden in deze vakantietijd om vijf korte reeksen te varen.

  De optimisten waren met vijf. Het waren meestal jonge beginners, die hun eerste stappen zetten in het competitievaren. Arthur Valcke, met meer ervaring, won zijn vijf gevaren reeksen. In het algemeen klassement nadert hij dicht bij Joppe Schoonbaert.

  Paul Goossens won, als outsider alle vier zijn gevaren reeksen. Om de tweede plaats ging het er spannend aan toe. Frederik Valcke werd tweede in de eerste twee reeksen en Christophe Vakaet verzekerde zich van een goede uitgangspositie door tweede te finishen in de derde en vierde reeks. Uiteindelijk werd het pleit beslecht in het voordeel van Frederik, die de vijfde reeks won. Christophe werd derde en Luc Vermeesch met Emmanuel  op 420 sloten de rij.

  In het algemeen klassement zijn er weinig veranderingen aan de top. De top drie namelijk Philippe Carlier, Christophe Vakaet en Luc Vermeesch blijven ongewijzigd. Frederik Valcke komt wel dichterbij sluipen.

  Met nog vier, hopelijk bij goed weer, te varen wedstrijden zit er nog spanning in.

  De volgende wedstrijd komt er aan op 12 augustus.

  ​De uitslag vind u via volgende link: /admin/resources/kopie-van-clw06n5-uitslag-1.xls

  ​De tussenstand na 6 clubwedstrijden vind u hier via deze link: /admin/resources/kopie-van-clj17n06-tussen.xls

  Het bestuur.

 • 4e clubwedstrijd dd. 10/06/2017

  Bij een vrij variabele wind konden vijf reeksen gevaren worden. Philippe Carlier won overtuigend alle reeksen. Christophe Vakaet en Bjarne Deram konden wedijveren om de tweede plaats. Christophe behaalde er  vier van de vijf. Luc Vermeesch sprokkelde wel punten voor het klassement bij zijn proefvaart op de nieuwe familieboot, een Seahorse, met vrouw en jongste telg als bemanning.

  In het algemeen klassement verstevigt Philippe uiteraard zijn koppositie. Christophe Vakaet volgt voor Luc Vermeesch.

  De volgende wedstrijd komt er aan op  01 juli bij de vakantiestart.

  De wedstrijduitslag kan u HIER  terugvinden.

  Het tussenklassement na 4 clubwedstrijden vind u HIER.

  Het bestuur.

 • 3e clubwedstrijd dd. 27-05-2017

  Het lange weekend van Hemelvaart werd als schitterend aangekondigd. Aan zon geen gebrek voor de derde wedstrijd. Een grote delegatie jongeren van Go-Sailing op trainingskamp nam deel aan de wedstrijd voor de optimisten.

  De wind was niet zo constant als de zon en wisselde regelmatig van richting en kracht.

  Zo vaarden de optimisten 5 korte en gevarieerde reeksen. De eerste twee werden gewonnen door Matts Keesman. Cloé Jourdain nam de derde voor haar rekening. De twee laatste waren voor Ward Maes. In de rangschikking gaat Cloé door regelmaat Ward voor. Zij worden gevolgd door Joppe Schoonbaert die hierdoor de leiding neemt in het algemeen klassement van de WOS.

  In de wedstrijd voor diverse klassen ontbraken alle koplopers in het klassement. De deelnemers namen wel een pauze tijdens de derde reeks van de optimisten. Christophe Vakaet won de 2e en 3e reeks. De eerste ging naar Maxime De Bie en Bjarne Deram won de vierde reeks. In het algemeen klassement zijn er geen wijzigingen in de top.

  De volgende wedstrijd komt er aan op 10 juni.

  De uitslag van onze 3e clubwedstrijd vind u HIER.

  De tussenstand na 3 clubwedstrijden kan HIER vinden.

  Het bestuur

 • Watersportdag 2017 !

   

  Na een geslaagde SFO op zaterdag was het jongerenteam weer aanwezig op zondag om de watersportdag mee te verzekeren van een goede afloop. 
  Het bleek een lange zeer drukke dag te worden.
  De wind zat goed, de temperatuur eerder aan de lage kant. De opkomst super en fullhouse. 
  Zowel canoying, kajakken, SUP en het zeilen draaide de ganse dag door op volle toeren. 
  De sfeer was uitstekend en alle bezoekers keerden voldaan en tevreden huiswaarts. 
  Met dank aan ieder die deze dag tot een geslaagde watersportdag maakten.
   
   
  Het Bestuur.
   
Pagina 2 van 3 Vorige Volgende